Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Rozvoj naučných stezek Strážnicka v CHKO BK

Rozvoj naučných stezek Strážnicka v CHKO Bílé Karpaty - podpora realizace v 9. výzvě MAS Strážnicko

Jde o projekt ve výši 495 600,- Kč, jehož realizací je první fáze obnovy naučných stezek Strážnicka budovaných od roku 1995. V toto projektu je na území CHKO prováděno: oprava povrchů stávajících cest (výtluky, praskliny, výmoly apod.), jednotné značení (směrovky, značky) a doplnění zeleně v zemědělské krajině v rámci naučných stezek Strážnicka a také vytvoření nového způsobu informačních panelů tzv. Tagg infosystém v rozsahu- 30 virtuálních informační cedulí do mobilů o NS pro mladé lidi, zajímající se o krajinu tímto způsobem. Na www. Straznicko.cz vznikla interakční mapa, která zobrazuje na podrobné turistické mapě trasy a zajímavosti na stezkách.

Cílem projektu je rozvinout síť turistických tras a cílů v česko – slovenském přihraničí v návaznosti na projekt 4cyklo regionu. Projekt řeší obnovu  a doplnění naučných stezek Strážnicka (Orchideová 12 km, Vinohradní 15,5 km, Oskorušová 11,5 km, Úprkova 7,5 km,  Šumárnická 18,7km, Bukovina 6,5 km) do jednotného systému v realizaci i propagaci.

Projekt přináší ve spolupráci s JMK a KČT  ucelené značení stezek Strážnicka, doplnění o nové panely s doprovodnou výsadbou a úpravu povrchu na frekventovaných místech stezek a nové virtuální informační panely . Výstupem je i každoroční akce Na kole kolem Strážnice - pro širokou veřejnost v dubnu.

|  Tisk  |  ZpětZpět