Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Projekty spolupráce v roce 2012

Exkurze MAS Strážnicko po projektech LEADER

muzejních expozic

V roce 2011 jsme připravili a v roce 2012 podali, následně na MZE veřejně obhájili dva

další projekty Spolupráce místních akčních skupin s názvem „Společně oživujeme historii

venkova“ a „Venkovské tradice II“, kde jsou s námi zapojeny do spolupráce dokonce další

4 MASky. Oba projekty mají něco společného, snaží se zapojit do rozvoje regionů především

děti jejich prarodiče.

Cílem projektu „Společně oživujeme historii venkova“ je formou

soutěží i spolupráce vytvořit sbírku historických předmětů, dokumentů a zpráv pro expozici

v obnovené Bílé věži, kde v roce 2013 vznikne také vyhlídka z 5. patra.

 

V projektu „Venkovské tradice II“ se snažíme pokračovat v aktivitách projektu „Venkovské

tradice“ vedoucí k obnově če o tradiční odrůdy ovoce a návazná řemesla. Zde

také školní mládež objevuje v krajině Strážnicka a dalších regionech Jižních, Středních

a Východních Čech místní krajové odrůdy ovoce a snaží se je

znovu využít. Na Strážnicku děti pomohou s dosadbou Bajarova

sadu v Hroznové Lhotě, vytvoří výsadby okolo ZŠ MK Strážnice

a vysazovat budou podél cest i ve Tvarožné Lhotě. Navíc je

do projektu zapojena řada jednotlivců a spolků, které propagují

tradiční ovoce na výstavách a trzích.

Vít Hrdoušek, manažer

MAS Strážnicko

|  Tisk  |  ZpětZpět