Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+

  Rozpočet 2023 Návrh rozpočtu Mikroregionu Strážnicko 2023 - vyvěšeno zde Vyvěšeno: 23.11.2022 Sňato: 31.12.2022  Schválený Rozpočet Mikroreginu Strážnicko 2023 - vyvěšeno zde Vyvěšeno: 20.12.2022 Sňato: 31.12.2023   Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025 - vyvěšeno zde Vyvěšeno: 23.11.2022 Sňato: 31.12.2022 Střednědobý výhled rozpočtu Mikroreginu Strážnicko 2024-2025  - vyvěšeno zde Vyvěšeno: 20.12.2022 Sňato: 31.12.2023   Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na kanceláři Obecního úřadu v Petrově, 69665 Petrov 113.

  Rozpočtové opatření č.1 zde Schváleno: 21.11.2022 Vyvěšeno: 21.11.2022 Sňato: 31.12.2022 

  Rozpočet 2022 Návrh rozpočtu Mikroregionu Strážnicko 2022 - vyvěšeno  zde Vyvěšeno: 1.12.2021 Sňato: 20.12.2021  Schválený rozpočet Mikroregionu Strážnicko 2022 - vyvěšeno zde Vyvěšeno: 21.12.2021 Sňato: 31.12.2022   Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024 - vyvěšeno zde Vyvěšeno: 1.12.2021 Sňato: 20.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024 - vyvěšeno zde Vyvěšeno: 21.12.2021 Sňato: 31.12.2022 Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na kanceláři Obecního úřadu v Petrově, 69665 Petrov 113.

  Oznámení o zveřejnění dokumentů Vyvěšeno: 24.5.2021 Sňato: 30.6.2022   Oznámení o zveřejnění dokumentů Vyvěšeno: 1.12.2021 Sňato: 30.6.2023   Oznámení o zveřejnění dokumentů Vyvěšeno: 23.11.2022 Sňato: 30.6.2024

  Závěrečný účet za rok 2021 Návrh Závěrečného účtu za rok 2021 - zde Vyvěšeno: 27.4.2022 Sňato: 31.7.2022 Schválený Závěrečný účet za rok 2021 - zde Vyvěšeno: 13.7.2022 Sňato: 31.7.2023   Závěrečný účet za rok 2020 Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 - zde Vyvěšeno: 24.5.2021 Sňato: 30.6.2021 Schválený Závěrečný účet za rok 2020 -  Zde Schváleno: 30.6.2021 Vyvěšeno: 14.7.2021 Sňato: 30.6.2022

  Rozpočet Mikroregion Strážnicko 2021 Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 Návrh rozpočtu Mikroregionu Strážnicko 2021 - vyvěšen zde Vyvěšen: 1.12.2020 Sňato: 16.12.2020    Rozpočet schválen VH Mikroregionu Strážnicko 16.12.2020 usnesením č.3 - zde Schválený rozpočet vyvěšen: 12.1.2021 Sňato dne: 30.4.2022     Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2024 - vyvěšen zde vyvěšen: 1.12.2020 Sňato: 16.12.2020   SVR byl schválený VH Mikroregionu 16.12.2020 usnesením č.4 - zde Schválený SVR 2022 - 2024 vyvěšen 12.1.2021 Sňato: 30.4.2024 Do listinné podoby výše uvedeného dokumentu je možné nahlédnout na ka..

  Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko za rok 2019 Souhrnné informace o hospodaření a činnosti mikroregionu za rok 2019, vč.příloh jsou uvedeny v návrhu ZÚ 2019 - zde. Zpráva o výsledku překoumání hospodaření za rok 2019 - zde . Vyvěšeno: 17.4.2020 Sňato: 3.6.2020  3.6.2020 Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko byl schválen na VH DSO dne 3.6.2020 Vyvěšeno: 26.6.2020 Sńato: 30.6.2021 Schváleno: VH Mikroregionu Strážnicko 3.6.2020 usnesením č. 3. Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na kanceláři MAS Strážnicko, nám.Svobody 501, Strážnice.    

  Rozpočtové opatření č. 1/2021 zde schváleno dne 12.1.2021  vyvěšeno dne 12.1.2021 sňato dne 30.4.2022 Rozpočtové opatření č. 2/2021 zde schváleno dne 18.8.2021  vyvěšeno dne 31.8.2021 sňato dne 30.4.2022 Rozpočtové opatření č. 3/2021 zde schváleno dne 28.12.2021  vyvěšeno dne 5.1.2022 sňato dne 30.4.2022

    Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2020   Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2020 - návrh rozpočtu vyvěšeno: 18.11.2019 sňato: 4.12.2019 Rozpočet na rok 2020 byl schválen VH Mikroregionu Strážnicko dne 4.12.2019 usnesením č. 3 Schválený rozpočet na rok 2020 zveřejněn: 3.1.2020 do 30.4.2021 - zde Do listinné podoby výše uvedeného dokumentu je možné nahlédnout na kanceláři MAS Strážnicko, nám.Svobody 501, Strážnice.   Rozpočtové opatření č.1 2020 schválené předsedajícím jednatelem 30.1.2020 zde  bylo vyvěšeno 28.2.2020, VH Mikroregionu bere na vědomí     Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na kanceláři M..

  ZÁVĚREČNÝ ÚČET Mikroregonu Strážnicko za rok 2018 Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2018, včetně účetních výkazů a příloh jsou uvedeny v návrhu Zú 2018   zde Samostatná Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Mikroregionu Strážnicko, DSO provedená odd.přezkumu hospodaření obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Vyvěšeno: 4.4.2019 Sňato: 5.6.2019 Statutární orgán svazku - Valná hromada – starostové obcí: Petrov, Radějov, Strážnice, Sudoměřice,Tvarožná Lhota Schválený Zú 2018 Mikroregionu Strážnicko dne  na VH Mikroregionu Strážnicko Vyvěšeno: 27.6.2019 Sńato: 30.6.2020 Schváleno: VH..

  Oznámení o zveřejnění dokumentů dle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Rozpočet 2019, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2022 jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách Mikroregionu Strážnicko na adrese: http://straznicko.cz/defsz.asp?IDR=4&IDM=Rozpo%E8ty%20hospoda%F8en%ED   - Rozpočty hospodaření Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko 2018 je nebo bude v plném rozsahu zveřejněn na webových stránkách Mikroregionu Strážnicko na adrese: h ttp://straznicko.cz/defsz.asp?IDR=4&IDM=Rozpočty hospodaření   Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na kanceláři MAS Strážnicko, nám.Svo..

  Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu 2020-22 Valná hromada Mikroregionu Strážnicko schválila na svém jednání 5.12.2019 návrh rozpočtu na rok 2019 a Pravidla rozpočtového provizoria na 2019 - návrh Vyvěšeno: 7.12.2018 sňato: 9.1.2019 Schváleno: 9.1.2019 na VH Mikroregionu usnesením č. 3 Schválený rozpočet Mikroregionu Strážnicko na 2019 zde Vyvěšeno: 23.1.2019 sňato: 30.4.2020 -   rozpočtové opatření č.1 bylo přijato dne 13.2.2019 na VH DSO - zde, vyvěšeno 27.2.2019 - rozpočtové opatřemé č. 2 bylo přijato dne VH DSO 22.8.2019 - zde, vyvěšeno 26.8.2019 - rozpočtové opatřemé č.3 přijaté VH Mikroregionu 9.10.2019 - zde , vyvě..

  ZÁVĚREČNÝ ÚČET Mikroregonu Strážnicko za rok 2017 Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2017, včetně účetních výkazů a příloh jsou uvedeny v návrhu Zú 2017  zde Samostatná Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 Mikroregionu Strážnicko, DSO provedená odd.přezkumu hospodaření obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Vyvěšeno: 11.5.2018 Sňato: 6.6.2018 Statutární orgán svazku - Valná hromada – starostové obcí: Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Petrov, Radějov, Strážnice, Sudoměřice,Tasov, Tvarožná Lhota, Žeraviny Schválený Zú 2017 Mikroregionu Strážnicko dne 6.6.2017 na VH Mikroregionu Strážnicko Vyvěšeno..

  Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2018 Střednědobý rozpočtový výhled mikroregionu do roku 2020 Návrh rozpočtu hospodaření mikroregionu na rok 2018 - zde vyvěšeno:16.11.2017 sňato: 8.12.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2020 - zde   Valná hromada Mikroregionu Strážnicko na svém jednání dne 8.prosince 2017 schválila rozpočet hospodaření na rok 2018 - zde rozpočet 2018 , schválený rozpočet hospodaření mikroregionu na rok 2018 - zde vyvěšeno: 20.12.2017 sňato: 30.4.2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020 - zde vyvěšeno: 20.12.2017 sňato: 30.4.2019 Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné n..

   ZÁVĚREČNÝ ÚČET Mikroregonu Strážnicko za rok 2016 Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2016 včetně účetních výkazů a příloh - návrh Zú 2016  zde Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 Mikroregionu Strážnicko, DSO Vyvěšeno: 23.5.2017 Sňato: 14.6.2017 Statutární orgán svazku - Valná hromada – starostové obcí: Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Petrov, Radějov, Strážnice, Sudoměřice,Tasov, Tvarožná Lhota, Žeraviny Schválený Zú 2016 Mikroregionu Strážnicko dne 14.6.2017 na VH Mikroregionu Strážnicko Vyvěšeno: 14.6.2017  

  Rozpočet Mikroregionu Strážnicko 2017 Dne 7. prosince 2016 byl schválen návrh rozpočtu hospodaření Mikroregionu Strážnicko na rok 2017 - zde vyvěšeno: 7.12.2016 sňato: 29.12.2016 schváleno: 29.12.2016 uloženo: kancelář MAS Strážicko,nám.Svobody 501, 69662 Strážnice   R ozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2017 byl schválen dne 29.12.2016 - zde Vyvěšeno: 4.1.2017   Rozpočtový vý hled do roku 2019

  Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko 2015 Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2015 včetně účetních výkazů a příloh. Identifikace Název:                                          Mikroregion Strážnicko Sídlo:                                          ..

  Návrh rozpočtu Mikroregionu Strážnicko na rok 2016 - zde vyvěšeno: 18.12.2015 sňato: 3.2.2016 Schváleno: 3.2.2016 usnesením č.3 Valná hromada Mikroregionu Strážnicko na svém zasedání dne 3.2.2016 schválila rozpočet na rok 2016 dle návrhu.   Dále byl schválen střednědobý rozpočtový výhled 2017 - 2019 - zde , k nahlédnutí v kanceláři: nám.Svobody 501, Strážnice Vyvěšeno: 3.2.2016

   Hospodaření a účetní závěrka za rok 2014 bude schváleno na zasedání Valné hromady Mikroregionu Strážnicko v červnu 2015, kde bude předložen ke schválení i návrh závěrečného účtu DSO 2014. Závěrečný účet 2014 bude vyvěšen na úředních deskách členských obcí Mikroregionu Strážnicka. Mikroregion Strážnicko vyvěšuje návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Strážnicko za 2014 včetně příloh k ZÚ 2014: - zde  ,    ZÚ MR Strážnicko 2014 byl schválen VH MR Strážnicko dne 3.6.2015, schválený ZÚ 2014 . - přílohy k ZÚ zde: Fin 2-12 m , rozvaha , VZZ , příloha . Zápis Kontrolního výboru Mikroregionu Strážnicko. Zápis VH Mikroregionu Strážnicko

   Na jednání valné hromady MR Strážnicko dne 19.12.2014 byl schválen rozpočet hospodaření Mikroregionu Strážnicko na rok 2015 - zde . VH Mikroregionu Strrážnicko na svém jednání dne 3.12.2014 v Petrově schválila návrh rozpočtu ke schválení na rok 2015 a střednědobý rozpočtový výhled 2016-2018. rozpočet 2015 stř.rozp.výhled 2016-2018   zapsala 3.12.2014 Marie Chalupová  

  Dne 21.5.2014 byl vyvěšen návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Strážnicko za rok 2013 - zde . Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Strážnicko za rok 2013 byl schválen na jednání VH mikroregionu Strážnicko ve Strážnici dne 19.6.2014

  VH Mikroregionu Strážnicko na svém jednání 15.11.2013 schválila rozpočtový výhled na roky 2014 - 2015, zde . Návrh rozpočtu na rok 2014 Mikroregionu Strážnicko byl zaslán obcím k vyvěšení na jejich webových stránkách. VH Mikroregionu Strážnicko bude schvalovat rozpočet DSO na rok 2014 na svém jednání 19.12.2013 v Petrově - zasedací místnost Oú. Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2014 byl schválen 19.12.2013 VH DSO.    

  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Strážnicko za rok 2012. Hospodaření a účetní závěrka za rok 2012 bude schváleno na zasedání Valné hromady Mikroregionu Strážnicko v červnu 2013, kde bude předložen ke schválení i návrh závěrečného účtu DSO - Zú 2012 Závěrečný účet 2012 bude vyvěšen na úředních deskách členských obcí Mikroregionu Strážnicka. Zápis Kontrolního výboru Mikroregionu Strážnicko Zápis VH Mikroregionu Strážnick..

  Schválený rozpočet Mikroregionu Strážnicko  na rok 2013 zde , návrh rozpočtu Mikroregionu Strážnicko na rok 2013. Zápis z VH Mikroregionu Strážnicko ze dne 23.4.2013  Na jednání VH Mikroregionu Strážnicko v prosinci 2012 byl schválen rozpočtový výhled na roky 2013 - 2015.

  návrh závěrečného účtu Mikroregionu Strážnicko za rok 2011  zú 2011.doc , který bude předložen ke schválení na VH Mikroregionu Strážnicko dne 26. června 2012. Hospodaření a  Zú 2011 Mikroregionu Strážnicko za rok 2011 bylo schváleno VH DSO dne 26. 06. 2012. Přezkum hospodaření Mikroregionu Strážnicko za rok 2011 - audit 2011    

  rozpočtový výhled stažení zde.    

 Návrh rozpočtu 2012 ke stažení zde.    

   Zaverecny ucet 2010.doc  s přílohami

 Rozpočet na rok 2011 zde .

 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2009 Rozvaha 2009 Výkaz zisků a ztrát 2009 Fin 2-12 Příloha 2009 Vyvěšeno: 24. 5. 2010 Sňato: Schváleno:  

 Plánovaný rozpočet na rok 2010 ke stažení zde .

 Rozpočtový výhled DSO Strážnicko 2010-2012 Zpracoval: Chalupová Vyvěšeno: 28. 05. 2009 Sňato: 15. 06. 2009 Schváleno VH Mikroregionu Strážnicko, DSO dne 16. 06. 2009

 Rozpočet DSO-Mikroregion Strážnicko na rok 2009 Zpracoval: Chalupová M. 12. 3. 2009 Vyvěšeno: 16. 3. 2009 Sňato: 8. 4. 2009 Schváleno: VH Mikroregionu Strážnicko dne 8.4.2009 usnesením č. 2  

 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2008 Vyvěšeno: 28. 5. 2009 Sňato: Schváleno: