Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+

    Strážnice - město pod Bílou věží          www.straznice-mesto.cz ; tel: 518 306 011               Město Strážnice, bedlivě střežící na jihu Moravy někdejší hranice Uherska, se poprvé objevilo v písemných zmínkách roku 1302. Až do dnešních dnů zůstaly zachovány některé památky na tuto nelehkou funkci - Skalická a Veselská brána, a také Bílá věž. V novém tisíciletí se Strážnice stala strážkyní dávných tradic a slováckého folklóru. Turistické zajímavosti Na strážnickém zámku, vedle kterého se nachází Černá brána a dlouhá platanová alej, se během staletí vystřídaly tři panovnick..

  Sudoměřice významná vinařská a pohraniční obec Slovácka     www.obecsudomerice.cz , OÚ Sudoměřice 518 335 222                        Jedna z nejstarších obcí v oblasti Bílých Karpat byla založena významným moravským šlechtickým rodem Tvrdišovců, jehož nejvýznamnějším členem byl Sudomír. Tento blízký spolubojovník krále Přemysla Otakara II založil roku 1262 vesnici Sudoměřice. Rod Tvrdišovců založil ve služb&a..

  Strážnicko kraj vína folkloru a orchidejí 2008 - 2012 tématická výstava k 5 letům práce místní akční skupiny Strážnicko Na následujících panelech se představuje všech 11 obcí naší akční skupiny:  Strážnice, Petrov, Hroznová Lhota, Sudoměřice, Tvarožná Lhota, Kněždub, Radějov,Tasov, Kozojídky, Žeraviny, Vnorovy. Strážnicko Místní Akční Skupina je občanské sdružení (o.s.), které vzniklo v roce 2005 a sdružuje obce, spolky a aktivní podnikatele. V současnosti má 29 členů...

  Hroznová Lhota www.hroznovalhota.cz  telefon: 518 327 120 Hroznová Lhota, původně zvaná Lhota Veselská, má v současnosti 1280 obyvatel a leží na Moravském Slovácku na úpatí Bílých Karpat, v rovině 207 m nad mořem. Nedá se určit, kdy a kým byla Lhota založena. První písemná zmínka o obci je z roku 1371. Císařem Ferdinandem I. byla Lhota na žádost Jana z Kunovic r. 1560 povýšena na městečko. Zároveň mu byl udělen znak. V hlavě červeného štítu se kříží dvě révové ratolesti, na nichž visí dva zelen&..

  Kněždub „Tá kněždubská věža, tá je vysoká.“                                        www.knezdub.cz                      telefon 518 327 029 Kněždub  má v současnosti 1125 obyvatel – ležící v území Bílých Karpat v mozaice sadů, polí a vinic na úpatí vrchu Šumárníka (398 m.n.m.). Obec b..

  Žeraviny www.zeraviny.cz            telefon: 518 327 123     Obec Žeraviny  leží na úpatí Bílých Karpat asi 7 km jižně od Veselí nad Moravou. Je to jedna z nejmenších obcí okresu Hodonín. První písemná zmínka je z roku 1447, kdy patřila do ostrožského panství a byla zapsána v majetku Mikuláše z Vojslavic. V obci žije 195 obyvatel. Turistické zajímavosti V obci se nachází několik stavebních zajímavostí. Je to zvonice z roku 1901, dále kaplička..

 Obec Žeraviny leží na úpatí Bílých Karpat asi 7 km jižně od Veselí nad Moravou. Je to malá obec. Rozloha katastru je 231 ha. První písemná zmínka je z roku 1447, kdy patřila do ostrožského panství a byla zapsána v majetku Mikuláše z Vojslavic. Dominantou Žeravin je kaple sv. Alžběty , patronky obce, postavená v roce 2001 díky rodákům ze Žeravin žijícím v Kanadě. Stavební památkou je zvonice z roku 1901 a kaplička Panny Marie . V Žeravinách je obchod se smíšeným zbožím, fotbalové hřiště a hřiště pro volejbal a tenis. K dispozici pro kulturní a společenské akce je kulturní dům a knihovna. Okrajem obce prochází s ilnice III. třídy, která je spojnicí mezi Strážnicí a Velkou nad Veličkou. Obec má v so..

  Obec s 900 obyvateli se nachází cca 5km JV od Strážnice. Její počátky se datují kolem roku 1470. Tehdy patřila  pod strážnické panství a posledními pány byl a hrabata Magni. Jedná se o potoční ulicovou obec se zvonicí uprostřed a sevřenou linií původních statků podél potoka. Název obce se odvíjí od daně (lhúty) placené původně také naturálně tvarohem.   Nové centrum obce vzniklo na dolním konci kde byl postavený v roce 1933 kostel Svaté Anny ve funkcionalistickém slohu a je zde i no..

 Tasov

 Obec leží 9 km severovýchodně od Strážnice při řece Velička v nadmořské výšce 203 m. Historicky středně velká obec. Tasovem vede okresní silnice, která se na horním konci obce větví - jedna směřuje do Lipova a Velké nad Veličkou, druhá na Vrbky, Kuželov a Slovensko. První písemnou zmínkou je listina z roku 1217, kterou Andreas II. (Ondřej), král uherský, věnoval hraběti Thomae (Tomášovi) a jeho dědicům území Skalice, rozkládající se na pomezí Uherského a Českého království. V současné době žije v obci 550 obyvatel. Katastr má 635 ha. V roce 2001 schválil Parlament České republiky Obecní znak a Obecní prapor. Znak: Modro – zlatě dělený štít. Nahoře vyrůstající sv. Václav ve stříbrném brnění s červeným pláštěm, držící v pravici na zlaté žerdi..

 Obec Sudoměřice byla založena někdy mezi lety 1260 – 1264 družiníkem českého krále Přemysla Otakara II. - Sudomírem z rodu pánů z Horky. Původní pozdně velkomoravské a přemyslovské osídlení se nacházelo v lokalitě Hrůdy u říčky Morávka, kde jsou patrné zbytky valů původního hradiště, které sloužilo k ochraně hranic českého království. Nedaleko po proudu Baťova kanálu se našlo, při archeologickém průzkumu v rámci výstavby obchvatu Sudoměřice, pozůstatky velkého osídlení z pozdní doby kamenné (asi 3000 let před naším letopočtem), kdy na výhodném místě, na návrší nad zaplavovanou oblastí, stála osada s dřevěnými kůlovými domy. K unikátním nálezům z této doby patří soubor zvláštně tvarovaných nádob, vzácný tzv. tulipánovitý pohár nebo dva dětsk..

 Obec je připomínána již v roce 1086 jako bohaté tržní město, chráněné vodním hradem. Město bylo obehnáno opevněním, z něhož se zachovaly Veselská a Skalická brána . Na místě hradu dnes stojí strážnický zámek s rozsáhlým anglickým parkem s cennou platanovou alej í. Památkou je i rozsáhlý areál piaristických budov s chrámem Nanebevzetí Panny Marie a s klášterem kostelů sv Martina a kaple sv. Rocha. Dokladem významné židovské obce je židovský hřbitov se synagogou . Muzeum jihovýchodní Moravy nabízí expozice o lidové architektuře  z celé oblasti Slovácka. Katastr města o rozloze 3140 ha leží v Dolnomoravském úvalu při jihovýchodní hranici České republiky v přibližné nadmořské výšce 177m. Katastrem pr..

 Obec Radějov leží podél potoka Radějovka cca 5 km JV od Strážnice, část zástavby se však zvedá i do kopcovité krajiny, kde se také nachází rozsáhlá chatová oblast. Vývoj obce je možno sledovat od 2. poloviny 18. století. Je vstupní jihozápadní branou do   biosferické rezervace CHKO Bílé Karpaty , známé bohatou květenou a zajímavou faunou. Katastr obce má rozlohu 2411 ha, z toho cca 1800 ha lesa a 200 ha pastvin. Obec leží v klidné rekreační oblasti Radějov s krásnou přírodou a s možností koupání, pěších i cyklistických výletů na značených stezkách. Naskýtá se možnost rybaření na přehradní nádrži Mlýnky-Kostolnica a Lučina . Na své si přijdou i milovníci lovu ve zdejší dančí oboře a houbaření v okolních lesích. Turisticky..

 Petrov

 Obec Petrov byla původně vodní hradiště, které bylo pravděpodobně součástí opevnění proti Uhrům. Obec se prvně připomíná v pramenech z roku 1412 . Od konce 16.století byly v obci provozovány až do roku 1987  lázně se sirným pramenem. K významným památkám patří kaplička se slováckou ornamentální výzdobou a soubor původních vinných sklepů Plže , který byl vyhlášen památkovou rezervací lidové architek tury. Obec je vzdálena cca  13 km od města Hodonína, leží při silnici do Strážnice. Obec je položena na štěrkové terase údolní nivy řeky Moravy, do jihovýchodní části katastrálního území zasahuje úpatí masivu Bílých Karpat. Obcí prochází hranice CHKO. Charakter obce je zemědělský s významným sadařstvím a vinařst..

 Vinařská obec se 470 obyvateli  ležící 3km od Strážnice. Obec vznikla pravděpodobně koncem 15. století, poprvé se připomíná v roce 1490.Z architektonických památek zaujmou venkovské stavení, zajímavá je modernistická kaple sv. Martina vysvěcena v roce 1971. Rozloha katastru je 287 ha. Kozojídky jsou známé svou společenskou aktivitou obyvatel v pořádání známých výstav ovoce a zeleniny, ochutnávky vín aj. Také se zde tradičně slaví Martinské hody , fašank, mikulášská nadílka či Den Matek. V obci je mateřská škola s veřejným stravováním, pracuje tu řada spolků: vinaři, hasiči, sportovci.  K návštěvě láká sportovní areál s hříštěm .      Každoročně pořádané akce: Únor – Fašank Půl..

 Obec Kněždub (185 m.n.m.) má 1100 obyvatel – leží v mozaice sadů, polí a vinic na úpatí vrchu Šumárníka (398 m.n.m.). Obec byla pravděpodobně založena již kolem roku 1264 klášterem vel ehradským. Nachází se cca 5 km od města Strážnice a 10 km od města Veselí nad Moravou. Dominantou obce je kostel sv. Jana Křtitele z r. 1898, postavený v pseudogotickém stylu. Interiér kostela je vymalován nezvykle moderním stylem ak. malířem Vojmírem Vokolkem. O věži tohoto kostela vznikla lidová píseň charakteristická pro obec „Tá kněždubská věža, tá je vysoká.“ V obci se zachovalo několik velmi cenných staveb lidové architektury . Krásou a bohatstvím místních tradic a krojů byli koncem 19. a 20. století inspirováni známí regionální umělci – malíři Joža Úpr..

 leží na úpatí Bílých Karpat, asi 8 km od Strážnice, v rovině 207 m nad mořem. První písemná zmínka o obci je z roku 1371. Kostel sv. Jana Křtitele je ze 17.století byl roku 1902 přestavěn a v letech 1986 – 1989 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce interiéru podle brněnského výtvarníka Ludvíka Kolka. V Hroznové Lhotě žil a pracoval i slovácký malíř, mistr Joža Uprka . Jeho dům s ateliére m byl přestavěn r. 1904  podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče.  Při příležitosti udělení zlatého záslužného kříže starostovi a zemskému poslanci Josefu Pavlicovi  byla v roce 1899 vysázena lipová  alej ,  tvořící osu vesnice. Stromořadí je jakýmsi rodinným stříbrem naší obce a generace hroznolhoťanů&..