Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+

Vítejte na Strážnicku v kraji dobrého vína, živého folklóru a orchidejí.

Mikroregion StrážniceMediální průvodce Strážnicka Místní akční skupina Strážnicko

Video o Strážnicku!

Možná již trochu historický pořad o Strážnici najdete na

 www.skyfilm.cz/dokoncene-porady/straznice/

23-05-2018

  Kalendář kulturních a společenskýcb akcí na jižní Moravvě v termínu od 21. 5. do 3. 6. 2018

21-05-2018

  Přehled kulturních a společenských akcí v obcíchch Strážnicka v červnu 2018

15-05-2018

  Zveme Vás na víkend otevřených památkových domků v temrínu 2. - 3. 6. 2018

11-05-2018

  ZÁVĚREČNÝ ÚČET Mikroregonu Strážnicko za rok 2017 Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2017, včetně účetních výkazů a příloh jsou uvedeny v návrhu Zú 2017  zde Samostatná Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 Mikroregionu Strážnicko, DSO provedená odd.přezkumu hospodaření obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Vyvěšeno: 11.5.2018 Sňato: 6.6.2018 Statutární orgán svazku - Valná hromada – starostové obcí: Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Petrov, Radějov, Strážnice, Sudoměřice,Tasov, Tvarožná Lhota, Žeraviny Schválený Zú 2017 Mikroregionu Strážnicko dne 6.6.2017 na VH Mikroregionu Strážnicko Vyvěšeno..

09-05-2018

  Přehled kulturních a společenských akcí v obcích na území Strážnicka v květmu 2018

30-01-2018

  Zápisy z jednání VH Mikroregionu Strážnicko 2018 Zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko dne 3. ledna ve Tvarožné Lhotě zde Valná hromada mikroregionu jednala ve středu 7. února 2018 v kanceláři MAS ve Strážnici, zápis z jednání zde.  Zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko dne 7.března 2018 v kanceláři MAS - zde Zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko dne 11. dubna 2018 v kanceláři MAS - zde  

30-01-2018

  Přehled akcí v obcích Slovácka v průběhu roku 2018

19-12-2017

  Turistická asociace Slovácko, z.s.  zahájila rozsáhlé mapování a aktualizaci údajů o subjektech, podnikajících v cestovním ruchu - tzv. PASPORTIZACI turistických cílů, ubyrovacích a stravovacích služeb...

28-11-2017

  Přehled prosincových kulturních a společenských akcí na Strážnicku najdete zde

16-11-2017

  Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2018 Střednědobý rozpočtový výhled mikroregionu do roku 2020 Návrh rozpočtu hospodaření mikroregionu na rok 2018 - zde vyvěšeno:16.11.2017 sňato: 8.12.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2020 - zde   Valná hromada Mikroregionu Strážnicko na svém jednání dne 8.prosince 2017 schválila rozpočet hospodaření na rok 2018 - zde rozpočet 2018 , a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020 - zde výhled .   Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na kanceláři MAS Strážnicko, nám.Svobody 501, Strážnice.