Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+

Vítejte na Strážnicku v kraji dobrého vína, živého folklóru a orchidejí.

Mikroregion StrážniceMediální průvodce Strážnicka Místní akční skupina Strážnicko

Video o Strážnicku!

Možná již trochu historický pořad o Strážnici najdete na

 www.skyfilm.cz/dokoncene-porady/straznice/

10-01-2020

  Přehled kulturních a společenských akcí v obcích Strážnicka v lednu 2020

18-11-2019

    Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2020   Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2020 - návrh rozpočtu vyvěšeno: 18.11.2019 sňato: 4.12.2019 Rozpočet na rok 2020 byl schválen VH Mikroregionu Strážnicko dne 4.12.2019 usnesením č. 3 Schválený rozpočet zveřejněn: 3.1.2020 do 30.4.2021 - zde Do listinné podoby výše uvedeného dokumentu je možné nahlédnout na kanceláři MAS Strážnicko, nám.Svobody 501, Strážnice.      

20-09-2019

  Jednej lokálně - mysli globálně! Zajímáte se o lokální produkci potravin, regionální produkty i gastronomii? Přijďte se zapojit do diskuse o udržitelnosti místní produkce ovoce i vína dne 17. 10. 2019 ve Tvarožné Lhotě. Pozvánka Make local - think global!   Garantem akce je mezinárodní hnutí Slow food a jeho presidium v ČR - South Moravian Service Tree

04-04-2019

  ZÁVĚREČNÝ ÚČET Mikroregonu Strážnicko za rok 2018 Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2018, včetně účetních výkazů a příloh jsou uvedeny v návrhu Zú 2018   zde Samostatná Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Mikroregionu Strážnicko, DSO provedená odd.přezkumu hospodaření obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Vyvěšeno: 4.4.2019 Sňato: 5.6.2019 Statutární orgán svazku - Valná hromada – starostové obcí: Petrov, Radějov, Strážnice, Sudoměřice,Tvarožná Lhota Schválený Zú 2018 Mikroregionu Strážnicko dne  na VH Mikroregionu Strážnicko Vyvěšeno: 27.6.2019 Sńato: 30.6.2020 Schváleno: VH..

08-02-2019

  Oznámení o zveřejnění dokumentů dle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Rozpočet 2019, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2022 jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách Mikroregionu Strážnicko na adrese: http://straznicko.cz/defsz.asp?IDR=4&IDM=Rozpo%E8ty%20hospoda%F8en%ED   - Rozpočty hospodaření Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko 2018 je nebo bude v plném rozsahu zveřejněn na webových stránkách Mikroregionu Strážnicko na adrese: h ttp://straznicko.cz/defsz.asp?IDR=4&IDM=Rozpočty hospodaření   Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na kanceláři MAS Strážnicko, nám.Svo..

08-02-2019

  Zápisy z jednání VH Mikroregionu Strážnicko 2019 -   zápis z jednání VH dne 9.1.2019 - zde   - zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko z 13.2.2019 - zde - zápis z jednání 1.4.2019 zde - zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko dne 26.4.2019 zde - zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Strážnicko dne 5.6.2018, na kterém se schvaloval ZÚ 2018 zde - zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Strážnicko dne 7.8.2019 zde - zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko ze dne 22.8.2019 zde - zápis z jednání Valné hromady mikroregionu dne 9.10.2019 zde  - zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Strážnicko z 6.listopadu 2019 zde - zápis z jednání VH M..

07-12-2018

  Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu 2020-22 Valná hromada Mikroregionu Strážnicko schválila na svém jednání 5.12.2019 návrh rozpočtu na rok 2019 a Pravidla rozpočtového provizoria na 2019 - návrh Vyvěšeno: 7.12.2018 sňato: 9.1.2019 Schváleno: 9.1.2019 na VH Mikroregionu usnesením č. 3 Schválený rozpočet Mikroregionu Strážnicko na 2019 zde Vyvěšeno: 23.1.2019 sňato: 30.4.2020 -   rozpočtové opatření č.1 bylo přijato dne 13.2.2019 na VH DSO - zde, vyvěšeno 27.2.2019 - rozpočtové opatřemé č. 2 bylo přijato dne VH DSO 22.8.2019 - zde, vyvěšeno 26.8.2019 - rozpočtové opatřemé č.3 přijaté VH Mikroregionu 9.10.2019 - zde , vyvě..

24-10-2018

  Agentura Czech Tourism udělila Regionu Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu celostátní certifikaci Kategorizace organizací destinačního managementu v kategorii Oblastní organizace destinačního managementu Hlavním cílem Kategorizace je zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice a přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu.        

17-07-2018

  Zveme vás do malebného prostředí strážnických vinohradů pod kopcem Žerotín, kde můžete strávit příjemné odpoledne ochutnávkou vína, moštů, likérů a místních gastronomických specialit.  Pro děti je připraven zábavný program, dospělí se na přednáškách mohou dozvědět něco nového o vinařství a včelařství. A večer, to naživo zazní blues mezi vinohrady... Navštivte "Den vína a ovoce u  Hotařské búdy" v sobotu 4. 8. 2018!

11-05-2018

  ZÁVĚREČNÝ ÚČET Mikroregonu Strážnicko za rok 2017 Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2017, včetně účetních výkazů a příloh jsou uvedeny v návrhu Zú 2017  zde Samostatná Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 Mikroregionu Strážnicko, DSO provedená odd.přezkumu hospodaření obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Vyvěšeno: 11.5.2018 Sňato: 6.6.2018 Statutární orgán svazku - Valná hromada – starostové obcí: Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Petrov, Radějov, Strážnice, Sudoměřice,Tasov, Tvarožná Lhota, Žeraviny Schválený Zú 2017 Mikroregionu Strážnicko dne 6.6.2017 na VH Mikroregionu Strážnicko Vyvěšeno..