Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+

Vítejte na Strážnicku v kraji dobrého vína, živého folklóru a orchidejí.

Mikroregion StrážniceMediální průvodce Strážnicka Místní akční skupina Strážnicko

Video o Strážnicku!

Možná již trochu historický pořad o Strážnici najdete na

 www.skyfilm.cz/dokoncene-porady/straznice/

03-09-2020

  Přehled kulturních a společenských akcí v obcích Strážnicka v září 2020

14-08-2020

  Pro letošní turistickou sezónu je k dispozici nový mapový průvodce oblastí Strážnicka a Horňácka.   Průvodce vydala Turistická asocie Slovácko a získáte jej v informačních centrech a návštěvnických místech celého regionu.    

14-08-2020

  Vítejte v kraji vína, folkloru a orchidejí! Hledáte tipy na zajímavá návštěvnická místa našeho regionu? Nabízíme vám Průvodce Strážnicka -  přehled návštěvnických míst,    mapu  a další praktické informace.   V tištěné podobě je Průvodce Strážnicka k dispozici v informačních centrech na území Mikroregionu Strážnicko (Strážnice, Radějov,  Tvarožná Lhota - Lučina a Hroznová Lhota) a v kanceláři MAS Strážnicko . Obsahem průvodce jsou zejména projekty, které byly prostřednicvím MAS (místní akční skupiny)  Strážnicko podpořeny v rámci plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje "Strážnicko - je i Váš kraj!" v období let 2014 - 2020.   Přejeme vám mnoho příjemných z..

24-04-2020

  Sdílejte výzvu MAS Strážnicko a společně podpořme STRÁŽNICKO SOBĚ ! Pátrejte a objevujte, co všechno se u nás v regionu vyrábí, nabízí a koná. Zajeďte si do okolních obcí, prozkoumejte internet. Pestrost nabídky vás překvapí a poznáte spoustu báječných lidí. Nabídku lokálních producentů a poskytovatelů služeb v územích MAS v celé České republice prozkoumejte na webu REGIONY SOBĚ Pokud jste místní výrobce, drobný podnik a nebo nabízíte různé služby, umožníme vám bezplatnou prezentaci.  Kontakt: Eva Tihelková, mail.: tihelkova.e@straznicko.cz, tel. 722 200 435    

16-04-2020

  Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko za rok 2019 Souhrnné informace o hospodaření a činnosti mikroregionu za rok 2019, vč.příloh jsou uvedeny v návrhu ZÚ 2019 - zde. Zpráva o výsledku překoumání hospodaření za rok 2019 - zde . Vyvěšeno: 17.4.2020 Sňato: 3.6.2020  3.6.2020 Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko byl schválen na VH DSO dne 3.6.2020 Vyvěšeno: 26.6.2020 Sńato: 30.6.2021 Schváleno: VH Mikroregionu Strážnicko 3.6.2020 usnesením č. 3. Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na kanceláři MAS Strážnicko, nám.Svobody 501, Strážnice.    

03-03-2020

  Zápisy z jednání Mikroregionu Strážnicko v roce 2020 - zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko z 29.1.2020 - zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko z 12. 3. 2020   zde - zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko ze dne 3.6.2020 zde - zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko z 5.8.2020 zde  

18-11-2019

    Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2020   Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2020 - návrh rozpočtu vyvěšeno: 18.11.2019 sňato: 4.12.2019 Rozpočet na rok 2020 byl schválen VH Mikroregionu Strážnicko dne 4.12.2019 usnesením č. 3 Schválený rozpočet na rok 2020 zveřejněn: 3.1.2020 do 30.4.2021 - zde Do listinné podoby výše uvedeného dokumentu je možné nahlédnout na kanceláři MAS Strážnicko, nám.Svobody 501, Strážnice.   Rozpočtové opatření č.1 2020 schválené předsedajícím jednatelem 30.1.2020 zde  bylo vyvěšeno 28.2.2020, VH Mikroregionu bere na vědomí     Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na kanceláři M..

20-09-2019

  Jednej lokálně - mysli globálně! Zajímáte se o lokální produkci potravin, regionální produkty i gastronomii? Přijďte se zapojit do diskuse o udržitelnosti místní produkce ovoce i vína dne 17. 10. 2019 ve Tvarožné Lhotě. Pozvánka Make local - think global!   Garantem akce je mezinárodní hnutí Slow food a jeho presidium v ČR - South Moravian Service Tree

04-04-2019

  ZÁVĚREČNÝ ÚČET Mikroregonu Strážnicko za rok 2018 Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2018, včetně účetních výkazů a příloh jsou uvedeny v návrhu Zú 2018   zde Samostatná Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Mikroregionu Strážnicko, DSO provedená odd.přezkumu hospodaření obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Vyvěšeno: 4.4.2019 Sňato: 5.6.2019 Statutární orgán svazku - Valná hromada – starostové obcí: Petrov, Radějov, Strážnice, Sudoměřice,Tvarožná Lhota Schválený Zú 2018 Mikroregionu Strážnicko dne  na VH Mikroregionu Strážnicko Vyvěšeno: 27.6.2019 Sńato: 30.6.2020 Schváleno: VH..

08-02-2019

  Oznámení o zveřejnění dokumentů dle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Rozpočet 2019, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2022 jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách Mikroregionu Strážnicko na adrese: http://straznicko.cz/defsz.asp?IDR=4&IDM=Rozpo%E8ty%20hospoda%F8en%ED   - Rozpočty hospodaření Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko 2018 je nebo bude v plném rozsahu zveřejněn na webových stránkách Mikroregionu Strážnicko na adrese: h ttp://straznicko.cz/defsz.asp?IDR=4&IDM=Rozpočty hospodaření   Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na kanceláři MAS Strážnicko, nám.Svo..