Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+

Vítejte na Strážnicku v kraji dobrého vína, živého folklóru a orchidejí.

Mikroregion StrážniceMediální průvodce Strážnicka Místní akční skupina Strážnicko

Video o Strážnicku!

Možná již trochu historický pořad o Strážnici najdete na

 www.skyfilm.cz/dokoncene-porady/straznice/

05-04-2018

  Přehled kulturních a společenských akcí na jižní Moravě v termínu od 2. do 15. 4. 2018

21-03-2018

  Přehled kulturních a společenských akcí v obcích na území Strážnicka v měsíci dubnu 2018

30-01-2018

  Zápisy z jednání VH Mikroregionu Strážnicko 2018 Zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko dne 3. ledna ve Tvarožné Lhotě zde Valná hromada mikroregionu jednala ve středu 7. února 2018 v kanceláři MAS ve Strážnici, zápis z jednání zde.  Zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko dne 7.března 2018 v kanceláři MAS - zde

30-01-2018

  Přehled akcí v obcích Slovácka v průběhu roku 2018

19-12-2017

  Turistická asociace Slovácko, z.s.  zahájila rozsáhlé mapování a aktualizaci údajů o subjektech, podnikajících v cestovním ruchu - tzv. PASPORTIZACI turistických cílů, ubyrovacích a stravovacích služeb...

28-11-2017

  Přehled prosincových kulturních a společenských akcí na Strážnicku najdete zde

16-11-2017

  Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2018 Návrh rozpočtu hospodaření mikroregionu na rok 2018 - zde vyvěšeno:16.11.2017 sňato: 8.12.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2020 - zde   Valná hromada Mikroregionu Strážnicko na svém jednání dne 8.prosince 2017 schválila rozpočet hospodaření na rok 2018 - zde rozpočet 2018 , a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020 - zde výhled .   Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na kanceláři MAS Strážnicko, nám.Svobody 501, Strážnice.    

22-05-2017

   ZÁVĚREČNÝ ÚČET Mikroregonu Strážnicko za rok 2016 Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2016 včetně účetních výkazů a příloh - návrh Zú 2016  zde Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 Mikroregionu Strážnicko, DSO Vyvěšeno: 23.5.2017 Sňato: 14.6.2017 Statutární orgán svazku - Valná hromada – starostové obcí: Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Petrov, Radějov, Strážnice, Sudoměřice,Tasov, Tvarožná Lhota, Žeraviny Schválený Zú 2016 Mikroregionu Strážnicko dne 14.6.2017 na VH Mikroregionu Strážnicko Vyvěšeno: 14.6.2017  

20-03-2017

  Zápisy z jednání v roce 2017: Dne 8. února 2017 proběhlo jednání VH Mikroregionu Strážnicko - zápis ze zasedání zde . Zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko z 21.3.2017 -  zde Zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko dne 14.6.2017 - zde Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Strážnicko ze dne 31. října 2017 zde Zápis č.5  z jednání VH mikroregionu dne 8.12.2017 s volbou pověřeného jednatele, rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu  - zde.  

13-01-2017

  Program spolupráce MAS Strážnicko, úřadu Jihomoravského kraje a odborných institucí  na záchraně  a propagaci tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě  (2014-2020) Cílem projektu je vrátit do erozí a suchem ohrožené krajiny jižní Moravy ovocné stromy,   a to jak obnovou sadů, tak podél polních cest, mezí, větrolamů a také využit ovoce na tradiční výrobky v rámci tzv.  krátkých řetězců.  Tyto aktivity pomohou podpořit nejen biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k místu, ale i zaměstnanost a zvýšit  resilienci území na klimatickou změnu . MAS Strážnicko iniciovala a zapojila se do projektu  "Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomor..