Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+

Vítejte na Strážnicku v kraji dobrého vína, živého folklóru a orchidejí.

Mikroregion StrážniceMediální průvodce Strážnicka Místní akční skupina Strážnicko

Video o Strážnicku!

Možná již trochu historický pořad o Strážnici najdete na

 www.skyfilm.cz/dokoncene-porady/straznice/

07-12-2018

  Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2019 Valná hromada Mikoregionu Strážnicko schválila na svém jednání návrh rozpočtu na rok 2019 a Pravidla rozpočtového provizoria na 2019 - návrh Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na kanceláři MAS Strážnicko, nám.Svobody 501, Strážnice .

04-12-2018

  Přehled kulturních a společenských akcí na jižní Moravě 3. - 16. 12. 2018

04-12-2018

  Přehled kulturních a společenských akcí v prosinci v obcích Strážnicka

27-11-2018

  Zveme Vás na adventní koncert, který se koná 8. 12. 2018 v Kněždubě

24-10-2018

  Agentura Czech Tourism udělila Regionu Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu celostátní certifikaci Kategorizace organizací destinačního managementu v kategorii Oblastní organizace destinačního managementu Hlavním cílem Kategorizace je zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice a přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu.        

17-07-2018

  Zveme vás do malebného prostředí strážnických vinohradů pod kopcem Žerotín, kde můžete strávit příjemné odpoledne ochutnávkou vína, moštů, likérů a místních gastronomických specialit.  Pro děti je připraven zábavný program, dospělí se na přednáškách mohou dozvědět něco nového o vinařství a včelařství. A večer, to naživo zazní blues mezi vinohrady... Navštivte "Den vína a ovoce u  Hotařské búdy" v sobotu 4. 8. 2018!

11-05-2018

  ZÁVĚREČNÝ ÚČET Mikroregonu Strážnicko za rok 2017 Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2017, včetně účetních výkazů a příloh jsou uvedeny v návrhu Zú 2017  zde Samostatná Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 Mikroregionu Strážnicko, DSO provedená odd.přezkumu hospodaření obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Vyvěšeno: 11.5.2018 Sňato: 6.6.2018 Statutární orgán svazku - Valná hromada – starostové obcí: Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Petrov, Radějov, Strážnice, Sudoměřice,Tasov, Tvarožná Lhota, Žeraviny Schválený Zú 2017 Mikroregionu Strážnicko dne 6.6.2017 na VH Mikroregionu Strážnicko Vyvěšeno..

30-01-2018

  Zápisy z jednání VH Mikroregionu Strážnicko 2018 Zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko dne 3. ledna ve Tvarožné Lhotě zde Valná hromada mikroregionu jednala ve středu 7. února 2018 v kanceláři MAS ve Strážnici, zápis z jednání zde.  Zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko dne 7.března 2018 v kanceláři MAS - zde Zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko dne 11. dubna 2018 v kanceláři MAS - zde Zápis z jednání VH Mikrooregionu Strážnicko ze dne 6.června 2018 - schválení Zú 2017 zde Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Strážnicko ze dne 14.září 2018 zde Zápis z jednání VH Mikrooregionu Strážnicko z 3.10.2018  

30-01-2018

  Přehled akcí v obcích Slovácka v průběhu roku 2018

19-12-2017

  Turistická asociace Slovácko, z.s.  zahájila rozsáhlé mapování a aktualizaci údajů o subjektech, podnikajících v cestovním ruchu - tzv. PASPORTIZACI turistických cílů, ubyrovacích a stravovacích služeb...