Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+

Vítejte na Strážnicku v kraji dobrého vína, živého folklóru a orchidejí.

Mikroregion StrážniceMediální průvodce Strážnicka Místní akční skupina Strážnicko

Video o Strážnicku!

Možná již trochu historický pořad o Strážnici najdete na

 www.skyfilm.cz/dokoncene-porady/straznice/

04-03-2020

  Přehled kulturních a společenských akcí v obcích Strážnicka v březnu 2020

03-03-2020

  Zápisy z jednání Mikroregionu Strážnicko v roce 2020 - zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko z 29.1.2020

18-11-2019

    Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2020   Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2020 - návrh rozpočtu vyvěšeno: 18.11.2019 sňato: 4.12.2019 Rozpočet na rok 2020 byl schválen VH Mikroregionu Strážnicko dne 4.12.2019 usnesením č. 3 Schválený rozpočet zveřejněn: 3.1.2020 do 30.4.2021 - zde Do listinné podoby výše uvedeného dokumentu je možné nahlédnout na kanceláři MAS Strážnicko, nám.Svobody 501, Strážnice.   Rozpočtové opatření č.1 2020 schválené předsedajícím jednatelem 30.1.2020 zde  bylo vyvěšeno 2.3.2020, VH Mikroregionu bere na vědomí     Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na kanceláři MAS Strážnicko..

20-09-2019

  Jednej lokálně - mysli globálně! Zajímáte se o lokální produkci potravin, regionální produkty i gastronomii? Přijďte se zapojit do diskuse o udržitelnosti místní produkce ovoce i vína dne 17. 10. 2019 ve Tvarožné Lhotě. Pozvánka Make local - think global!   Garantem akce je mezinárodní hnutí Slow food a jeho presidium v ČR - South Moravian Service Tree

04-04-2019

  ZÁVĚREČNÝ ÚČET Mikroregonu Strážnicko za rok 2018 Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2018, včetně účetních výkazů a příloh jsou uvedeny v návrhu Zú 2018   zde Samostatná Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Mikroregionu Strážnicko, DSO provedená odd.přezkumu hospodaření obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Vyvěšeno: 4.4.2019 Sňato: 5.6.2019 Statutární orgán svazku - Valná hromada – starostové obcí: Petrov, Radějov, Strážnice, Sudoměřice,Tvarožná Lhota Schválený Zú 2018 Mikroregionu Strážnicko dne  na VH Mikroregionu Strážnicko Vyvěšeno: 27.6.2019 Sńato: 30.6.2020 Schváleno: VH..

08-02-2019

  Oznámení o zveřejnění dokumentů dle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Rozpočet 2019, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2022 jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách Mikroregionu Strážnicko na adrese: http://straznicko.cz/defsz.asp?IDR=4&IDM=Rozpo%E8ty%20hospoda%F8en%ED   - Rozpočty hospodaření Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko 2018 je nebo bude v plném rozsahu zveřejněn na webových stránkách Mikroregionu Strážnicko na adrese: h ttp://straznicko.cz/defsz.asp?IDR=4&IDM=Rozpočty hospodaření   Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na kanceláři MAS Strážnicko, nám.Svo..

08-02-2019

  Zápisy z jednání VH Mikroregionu Strážnicko 2019 -   zápis z jednání VH dne 9.1.2019 - zde   - zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko z 13.2.2019 - zde - zápis z jednání 1.4.2019 zde - zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko dne 26.4.2019 zde - zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Strážnicko dne 5.6.2018, na kterém se schvaloval ZÚ 2018 zde - zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Strážnicko dne 7.8.2019 zde - zápis z jednání VH Mikroregionu Strážnicko ze dne 22.8.2019 zde - zápis z jednání Valné hromady mikroregionu dne 9.10.2019 zde  - zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Strážnicko z 6.listopadu 2019 zde - zápis z jednání VH M..

07-12-2018

  Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu 2020-22 Valná hromada Mikroregionu Strážnicko schválila na svém jednání 5.12.2019 návrh rozpočtu na rok 2019 a Pravidla rozpočtového provizoria na 2019 - návrh Vyvěšeno: 7.12.2018 sňato: 9.1.2019 Schváleno: 9.1.2019 na VH Mikroregionu usnesením č. 3 Schválený rozpočet Mikroregionu Strážnicko na 2019 zde Vyvěšeno: 23.1.2019 sňato: 30.4.2020 -   rozpočtové opatření č.1 bylo přijato dne 13.2.2019 na VH DSO - zde, vyvěšeno 27.2.2019 - rozpočtové opatřemé č. 2 bylo přijato dne VH DSO 22.8.2019 - zde, vyvěšeno 26.8.2019 - rozpočtové opatřemé č.3 přijaté VH Mikroregionu 9.10.2019 - zde , vyvě..

24-10-2018

  Agentura Czech Tourism udělila Regionu Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu celostátní certifikaci Kategorizace organizací destinačního managementu v kategorii Oblastní organizace destinačního managementu Hlavním cílem Kategorizace je zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice a přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu.        

17-07-2018

  Zveme vás do malebného prostředí strážnických vinohradů pod kopcem Žerotín, kde můžete strávit příjemné odpoledne ochutnávkou vína, moštů, likérů a místních gastronomických specialit.  Pro děti je připraven zábavný program, dospělí se na přednáškách mohou dozvědět něco nového o vinařství a včelařství. A večer, to naživo zazní blues mezi vinohrady... Navštivte "Den vína a ovoce u  Hotařské búdy" v sobotu 4. 8. 2018!