Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Mikroregonu Strážnicko za rok 2018

Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2018, včetně účetních výkazů a příloh jsou uvedeny v návrhu Zú 2018 zde

Samostatná Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Mikroregionu Strážnicko, DSO provedená odd.přezkumu hospodaření obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Vyvěšeno: 4.4.2019

Sňato: 5.6.2019

Statutární orgán svazku - Valná hromada – starostové obcí:

Petrov, Radějov, Strážnice, Sudoměřice,Tvarožná Lhota

Schválený Zú 2018 Mikroregionu Strážnicko dne  na VH Mikroregionu Strážnicko

Vyvěšeno: 27.6.2019

Sńato: 30.6.2020

Schváleno: VH Mikroregionu Strážnicko 5.6.2019 usnesením č. 3.

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na kanceláři MAS Strážnicko, nám.Svobody 501, Strážnice.

|  Tisk  |  ZpětZpět