Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Rozpočet 2019, střednědobý rozp.výhled,provizorium

Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu 2020-22

Valná hromada Mikroregionu Strážnicko schválila na svém jednání 5.12.2019 návrh rozpočtu na rok 2019 a Pravidla rozpočtového provizoria na 2019 - návrh

Vyvěšeno: 7.12.2018

sňato: 9.1.2019

Schváleno: 9.1.2019 na VH Mikroregionu usnesením č. 3

Schválený rozpočet Mikroregionu Strážnicko na 2019 zde

Vyvěšeno: 23.1.2019

sňato: 30.4.2020

- rozpočtové opatření č.1 bylo přijato dne 13.2.2019 na VH DSO - zde, vyvěšeno 27.2.2019

- rozpočtové opatřemé č. 2 bylo přijato dne VH DSO 22.8.2019 - zde, vyvěšeno 26.8.2019

- rozpočtové opatřemé č.3 přijaté VH Mikroregionu 9.10.2019 - zde, vyvěšeno 17.10.2019

- rozpočtové opatření č.4 přijaté VH Mikroregionu 6.11.2019 - zde, vyvěšeno 18.11.2019

 - rozpočtové opatření č.5 schválené 30.12.2019 bylo vzato na vědomí VH Mikroregionu 29.1.2020 - zde, vyvěšeno 6.1.2020 

  Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Strážnicko 2020-2022

 Návrh výhledu vyvěšen: 6.3.2019

Sňato:1.4.2019

 Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na kanceláři MAS Strážnicko, nám.Svobody 501, Strážnice.

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu VH Mikroregionu Strážnicko dne 1.4.2019:

Vyvěšeno: 26.4.2019

Sňato:

 

|  Tisk  |  ZpětZpět