Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Milion ovocných stromů pro jižní Moravu

Program spolupráce MAS Strážnicko, úřadu Jihomoravského kraje a odborných institucí na záchraně a propagaci tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě  (2014-2020)

Cílem projektu je vrátit do erozí a suchem ohrožené krajiny jižní Moravy ovocné stromy,  a to jak obnovou sadů, tak podél polních cest, mezí, větrolamů a také využit ovoce na tradiční výrobky v rámci tzv. krátkých řetězců. Tyto aktivity pomohou podpořit nejen biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k místu, ale i zaměstnanost a zvýšit resilienci území na klimatickou změnu.

MAS Strážnicko iniciovala a zapojila se do projektu "Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020", kde jednou z aktivit projektu je aktivizace místních společenství na záchraně a obnově tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě. Více o projektu na stránkách:

http://www.milionstromu.cz

Ke stažení: Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska

Na podporu projektu Milion stromů bylo vydáno leporelo ŽIJME S OVOCEM - vhodné jako propagace dalších výsadeb pro školy, obce a spolky. V tištěné podobě lze leporelo získat v MAS Strážnicko.

Leporelo Žijme s ovocem

V MAS Strážnicko, která iniciovala program „Milion stromů“, proběhly první výsadby již na přelomu roku 2015/2016. Sázelo se v obci Tvarožná Lhota, kde byla nejprve dětmi z místní školy, dále rodinami a zástupci osadního výboru obnovena třešňová alej v délce 2km vedoucí podél silnice z obce do rekreační oblasti Lučina. Bylo vysazeno 75 třešní, 5 starých odrůd – Karešova, Donisenova, Rychlice, Burlat, Kaštánka. Výsadby proběhly s podporou obce Tvarožná Lhota a MAS Strážnicko.

 
|  Tisk  |  ZpětZpět