Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Strážnicko za rok 2012.

Hospodaření a účetní závěrka za rok 2012 bude schváleno na zasedání Valné hromady Mikroregionu Strážnicko v červnu 2013, kde bude předložen ke schválení i návrh závěrečného účtu DSO - Zú 2012

Závěrečný účet 2012 bude vyvěšen na úředních deskách členských obcí Mikroregionu Strážnicka.

Zápis Kontrolního výboru Mikroregionu Strážnicko

Zápis VH Mikroregionu Strážnicko, kterým byla schválena účetní závěrka k 31.12.2012 a závěrečný účet 2012.

Případné dotazy - Marie Chalupová, Mikroregion Strážnicko

 

|  Tisk  |  ZpětZpět