Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Projekty spolupráce

Exkurze MAS Strážnicko po projektech LEADER

Co je nového v projektech spolupráce

Koncem listopadu kancelář MAS Strážnicko uspořádala poznávací exkursi po vzorových projektech LEADER tentokrát do Moravského krasu a na Vyškovsko. Zúčastnili se jí starostové, podnikatelé a členové různých spolků z 11 obcí MAS Strážnicko. Cílem exkurze bylo seznámení se s úspěšnými projekty rozvoje venkova, které se v Moravském krasu a na Vyškovsku podařilo v posledních letech zrealizovat. Účastníci mohli nahlédnout do mlékárny v Otinovsi, kde družstvo vlastníků již přes 100 let vyrábí sýry s ušlechtilou plísní. V obci Spešov jsme obdivovali nápaditou revitalizaci ulic s využitím barev obecního praporu, vedení naučných stezek a vytvoření multifunkčního obecního domu za pomoci  dobrovolníků. Tým jsme stmelili neobvyklou výpravou do Sloupsko - Šošůvských jeskyní. Poté jsme se přesunuli na Vyškovsko navštívit pravé vlastivědné muzeum Švábenice, kde je, kromě  mnoha bohatých sbírek, v rámci nového projektu spolupráce vytvořena malá historická expozice skupinami dětí z našich partnerských MAS. Sdužení MANER představilo svou ekologickou farmu s chovem koní a kalifornských žížal a projekty obrody krajiny péčí o neudržované pozemky a revitalizací erodovaných ploch. Jako negativní příklad, který zčásti ve větším rozměru následuje dnešní civilizace, jim slouží katastrofi cký zánik kultury na velikonočních ostrovech. Závěrem manažerka MAS Společná cesta Ludmila Kolářová představila další projekty např. rekonstrukci vesnických domů se žudrem v obci Kučerov a obnovu obecního domu s expozici  a počítačovým sálem v Rostěnicích v tzv „ Německém ostrůvku“. Jak na závěr mnozí zhodnotili „Exkurze byla velmi podnětná jak na čerpání inspirace pro tvorbu strategie 2014-2020, tak pro navázání další spolupráce vedoucí ke zvelebování našeho Strážnicka.

Vít Hrdoušek, manažer MAS Strážnicko

Ve Spešově jsme poznávali obnovu veřejných prostranství  a  ve Švábenicích jsme obdivovali tvorbu muzejních expozic. 

uzejních expozic

V roce 2011 jsme připravili a v roce 2012 podali, následně na MZE veřejně obhájili dva

další projekty Spolupráce místních akčních skupin s názvem „Společně oživujeme historii

venkova“ a „Venkovské tradice II“, kde jsou s námi zapojeny do spolupráce dokonce další

4 MASky. Oba projekty mají něco společného, snaží se zapojit do rozvoje regionů především

děti jejich prarodiče.

Cílem projektu „Společně oživujeme historii venkova“ je formou

soutěží i spolupráce vytvořit sbírku historických předmětů, dokumentů a zpráv pro expozici

v obnovené Bílé věži, kde v roce 2013 vznikne také vyhlídka z 5. patra.

 

V projektu „Venkovské tradice II“ se snažíme pokračovat v aktivitách projektu „Venkovské

tradice“ vedoucí k obnově če o tradiční odrůdy ovoce a návazná řemesla. Zde také školní mládež objevuje v krajině Strážnicka a dalších regionech Jižních, Středních a Východních Čech místní krajové odrůdy ovoce a snaží se je znovu využít. Na Strážnicku děti pomohou s dosadbou Bajarova sadu v Hroznové Lhotě, vytvoří výsadby okolo ZŠ MK Strážnice a vysazovat budou podél cest i ve Tvarožné Lhotě. Navíc je do projektu zapojena řada jednotlivců a spolků, které propagují  tradiční ovoce na výstavách a trzích.

Vít Hrdoušek, manažer

MAS Strážnicko

|  Tisk  |  ZpětZpět