Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Projekty rozvoje

Zásobník projektů je vytvořen způsobem,prostého seznamu probíhajících projektů, projektů kde již byly zahájena příprava k realizaci a projektů, které jsou ve fázi ideového záměru.
V zásobníku nejsou zastoupeny ve větším počtu podnikatelské projekty.
Finanční náklady na realizaci jednotlivých projektů nejsou uvedeny vzhledem k tomu, že podle dostupné dokumentace je nelze kvalifikovaně odhadnout. Projekty, uvedené v seznamu vycházejí z priorit Strážnicka.

1. Probíhající projekty:

  • „Baťův kanál“

  • „Moravské Vinařské Stezky“

  • Strážnické slavnosti

  • Skanzen Strážnice

  • Místní slavnosti jako např. hody, košty vín a slivovice, vinobraní, poutě, pravidelné akce místních spolků

  • Střecha školy (Tvarožná Lhota)

2. Připravované a rozpracované projekty:

Strážnice:

• Dobudování areálu koupaliště
• Pozemkové úpravy „za pivovarem“
• Vinohradnictví
• Muzeum a vinotéka
• Úprava náměstí jako veřejného prostranství
• Úprava veřejného prostranství „ulice Sadová-Synagoga“
• Úprava předměstí
• Posílení zámeckých rybníků
• ZTV Důbrava
• Komunikace Luční

Sudoměřice:

• Protipovodňová opatření „ Nádrž Telatnisko“
• Veřejné prostranství – střed obce, úprava
• DPS Dům s pečovatelskou službou), rekonstrukce č.p.374
• Rekonstrukce knihovny a zřízení veřejného internetu

Petrov:

• Kanalizace a připojení na ČOV
• Rekonstrukce areálu Plže
• Úprava veřejného prostranství středu obce
• Dobudování vodovodu

Radějov:

• Výstavba víceúčelové tělocvičny
• Kanalizace
• Úprava veřejného prostranství – návsi,
• Rekonstrukce místního rozhlasu

Tvarožná Lhota:

• Kanalizace a vodovod
• Autobusová zastávka
• Penzion pana Kuriviala

Kněždub:

• Bytová zástavba ( 16 domků + infrastruktura)
• Střecha školy
• Kanalizace a napojení na ČOV

3. Ideové záměry projektů

Všechny obce Strážnicka uvedly:
• Rekonstrukce místních komunikací
• Rekonstrukce a výsadba zeleně v intravilánu a extravilánu
• Územní plány rekreačních oblastí Lučina, Kejda, Mlýnky
• Lázně Petrov
• Koncepce a realizace sociálních služeb, zejména pro stárnoucí obyvatele
• Cestní síť spojující obce Strážnicka

Strážnice:

• Zastřešení stadionu pro Strážnické slavnosti
• Atletická dráha
• Přístaviště na Baťově kanálu
• Vinné sklepy

Petrov:

• Rozšíření infrastruktury pro novou zástavbu
• Vyjasnění vlastnických vztahů pod hřištěm a jeho rozšíření
• Protipovodňová opatření
• Točna na lodě „ na Baťáku“(Baťův kanál)
• Ubytovací zařízení

Sudoměřice:

• Dobudování „Baťova kanálu“
• Rozhledna „Na Baťáku“

Tvarožná Lhota:

• Vyjasnění vlastnických vztahů pro další rozvoj
• Rekonstrukce nádrže
• Cesta Tvarožná Lhota - Radějov

Radějov:

• Rekonstrukce MŠ na OÚ
• Rekonstrukce OÚ na zdravotní středisko
• Naučná stezka Radějov
• Sportovní areál Radějov

Kněždub:

• Rozšíření sportovního areálu
• Výkup a rekonstrukce domku Jožky Úprky
• Úprava veřejného prostranství- návsi

Tento seznam projektů je zpracován ke dni 2. května 2002.

V této kapitole je přehled hlavních ohrožení a limitů rozvoje, jejichž hodnoty mohou být jedněmi z indikátorů vývoje v území.

 

|  Tisk  |  ZpětZpět