Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+

  Exkurze MAS Strážnicko po projektech LEADER Co je nového v projektech spolupráce Koncem listopadu kancelář MAS Strážnicko uspo řádala poznávací exkursi po vzorových projektech LEADER tentokrát do Moravského krasu a na Vyškovsko. Zúčastnili se jí starostové, podnikatelé a č lenové r ů zných spolk ů z 11 obcí MAS Strážnicko. Cílem exkurze bylo seznámení se s úspěšnými projekty rozvoje venkova, které se v Moravském krasu a na Vyškovsku podařilo v posledních letech zrealizovat. Účastníci mohli nahléd..

  Exkurze MAS Strážnicko po projektech LEADER muzejních expozic V roce 2011 jsme p ř ipravili a v roce 2012 podali, následn ě na MZE ve ř ejn ě obhájili dva další projekty Spolupráce místních ak č ních skupin s názvem „Spole č n ě oživujeme historii venkova“ a „Venkovské tradice II“ , kde jsou s námi zapojeny do spolupráce dokonce další 4 MASky. Oba projekty mají n ě co spole č ného, snaží se zapojit do rozvoje region ů p ř edevším d ě ti jejich prarodi č e. Cílem projektu „Spole č n ě oživujeme histori..

 MAS Strážnicko se přihlásila do PRV ČR MAS Strážnicko se přihlásila v řádném termínu do 20.12.2007 do OP Zemědělství v Programu rozvoje venkova ČR na období 2008-13 se svým projektem : Strážnicko, kraj vína, folkloru a orchidejí ...je i Váš kraj ! Součástí projektu je strategický plán (SPL) a Fiche realizací. Více viz přílohy.   Výsledky výběrového řízení budou známy nejdříve v březnu 2008. Sledujte stránky www.leaderplus.cz.   MAS Strážnicko připravuje další projekty MAS Strážnicko připravuje další projekty v OP Životní prostředí a v ROP Jihovýchod, kde chce také rozvinout spolupráci s partnerskými MAS : MAS Zahorie (SK), MAS Kuněticko a MAS Železné hory.