Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+

  Program spolupráce MAS Strážnicko, úřadu Jihomoravského kraje a odborných institucí  na záchraně  a propagaci tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě  (2014-2020) Cílem projektu je vrátit do erozí a suchem ohrožené krajiny jižní Moravy ovocné stromy,   a to jak obnovou sadů, tak podél polních cest, mezí, větrolamů a také využit ovoce na tradiční výrobky v rámci tzv.  krátkých řetězců.  Tyto aktivity pomohou podpořit nejen biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k místu, ale i zaměstnanost a zvýšit  resilienci území na klimatickou změnu . MAS Strážnicko iniciovala a zapojila se do projektu  "Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomor..

  Mikroregion Strážnicko se stal smluvním partnerem projektu jehož nositelem je Svaz měst a obcí. Cílem projektu je položit základy pro dlouhodobou a systémovou podporu meziobecní spolupráce v ORP Veselí nad Moravou. Svaz a Smluvní partner, Mikroregion Strážnicko, mají zájem na spolupráci zejména při vytvoření odborné a organizační kapacity pro rozvoj meziobecní spolupráce, při zpracování strategií řešení v oblasti poskytování vybraných typů služeb v samostatné působnosti pro dané území, při nastavení efektivních komunikačních mechanismů v území pro zajištění meziobecní spolupráce, při zajištění výměny zkušeností a při posílení přesvědčení o výhodnosti spolupráce obcí na rozvoji daného území.   Na území ORP Veselí n..

       Mikroregion Strážnicko   Název:        Mikroregion Strážnicko, dobrovolný svazek obcí  (DSO) Sídlo:         nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice IČO:           70 97 28 69 Číslo účtu: 86-2409430267/0100 Manažer DSO Strážnicko: Strážnicko MAS e-mail: mikroregion@straznicko.cz Mikroregion Strážnicko působí na území katastrů obcí: Strážnice, Petrov, Sudoměřice, Radějov, Tvarožná Lhota, Kněždub, Hroznová Lhota, Tasov, Kozojídky a Žeraviny - seznam členů     Jednatelé: Mgr. Martin Hájek - starosta..

  Zásobník projektů je vytvořen způsobem,prostého seznamu probíhajících projektů, projektů kde již byly zahájena příprava k realizaci a projektů, které jsou ve fázi ideového záměru. V zásobníku nejsou zastoupeny ve větším počtu podnikatelské projekty. Finanční náklady na realizaci jednotlivých projektů nejsou uvedeny vzhledem k tomu, že podle dostupné dokumentace je nelze kvalifikovaně odhadnout. Projekty, uvedené v seznamu vycházejí z priorit Strážnicka. 1. Probíhající projekty: „Baťův kan&aa..

  Občanská vybavenost, hospodářství a zaměstnanost Občanská vybavenost včetně technické infrastruktury je poměrně dobrá, je dostupný základní sortiment služeb. Nedostatečné je napojení obcí na ČOV. Obce jsou dobře zásobeny energiemi , kde pro topení převažuje zemní plyn. Také zásobování vodou je stabilní. Většina zdrojů pochází z hlubinných nádrží v nivě povodí Moravy. Vybavenost obcí je základními službami – potraviny, průmyslové zboží, obce Hroznová Lhota a Strážnice maj..

  Cílem je spojit ekonomické zájmy obyvatel Strážnicka a rozvinout jedinečný přírodně-historický potenciál území. Cílem je podpořit změnu ekonomické orientace z rozvoje čistě průmyslových aktivit (velké podniky) na rozvoj drobné výroby a služeb regionálního typu v dané oblasti. Mikroregion Strážnicko se bude v rámci společných aktivit zaměřovat na naplňování následujících oblastí: Podpora ekonomického a sociálního rozvoje Strážnicka Vytvářením podmínek pro vznik odpovídaj..

  Zadání a cíle strategie Strategie byla zadána v rámci projektu Dobrovolným svazkem obcí „Mikroregion Strážnicko“ s podporou dotace MMR ČR titulu POV č.7 pro rozvoj mikroregionů. Cílem je dopracovat a aktualizovat rozvojovou strategii pro mikroregion Strážnicko ke stavu v roce 2003 jako nástroj tvorby místní  AGENDY 21 pro Strážnicko. Podklady : územně plánovací dokumentace obcí rozvojové dokumenty obcí, mapové podklady,statistická data (CSU,KU,POV) rozvojová strategie I verze  (Zpracovatelé Anna..